Stara polska piosenka

19 lutego 2019

Data/Czas
Data: 19.02.2019
Godzina: 20:00 - 21:30

Lokalizacja
Teatr Cabaret
Krakowska 5
31-062 Kraków
małopolskie


Opis

Poczujmy magię lat minionych w Club Cabaret!

Program artystyczny z najświetniejszymi dawnymi piosenkami.

Wsłuchamy się w dawne hity Hanki Ordonówny czy Mieczysława Fogga wykonaniu niezwykłej Barbary Lorenzetti.

Jest to idealny program, by wyruszyć nostalgiczną podróż do okresu polskiego międzywojnia.

Proponujemy go również turystom odwiedzającym Kraków, jako ciekawy element poznania kultury polskiej oraz doświadczenia na żywo wszystkimi zmysłami kultury Krakowa.

Start: 20:00
Miejsce: Club Cabaret
Bilety: 20 zł
Po pogramie muzyka taneczna (soft)
Club czynny od godziny 19:00.

Bilety do nabycia przed wydarzeniem w Clubie Cabaret, pprzez rezerwację mailową lub poprzez portal eWejściówki: wkrótce

Proponujemy skorzystać z menu Cabaretowego.

Proponujemy jedyne w Krakowie steki na kamieniach lawowych
w cenie 55 zł

Jest to niesamowite doświadczenie kulinarne oraz rozkosz dla zmysłów.
Seki przyrządzane w zupełnie odmienny sposób – podawane na rozgrzanych kamieniach lawowych z dodatkami.

Zapraszamy serdecznie!

Informacje uzyskać można:
Tel.: + 48 501 747 418
e-mail: [email protected]
lub pisząc do nas na nasz fanpage Club Cabaret

— ENGLISH VERSION —

Let’s feel the magic of years gone by in Club Cabaret!

special artistic program with the finest old songs.

We will listen to the old hits of Hanka Ordonówna and Mieczysław Fogg by the extraordinary Barbara Lorenzetti.

It is an ideal program to set out on a nostalgic journey to the period of the Polish interwar period.

We also offer it to tourists visiting Krakow as an interesting element of learning about Polish culture and live experience with all the senses of Krakow’s culture.

Start: 20:00
Place: Club Cabaret
Tickets: 20 pln (4 euro)

Club open from 98:00.

We suggest using the Cabaret menu.

We offer the only steaks on lava stones in Krakow

It is an amazing culinary experience and a delight for the senses.
Seki prepared in a completely different way – served on hot lava stones with additives.

We cordially invite you!

Admission to the premises on the day of the event – PLN 20

Information can be obtained:
Tel .: + 48 501 747 418
e-mail: [email protected]
or by writing to us at our Club Cabaret fanpage

Napisz komentarz: